Het is tijd voor een wereld waarin mensen niet alleen ouder, maar ook gezonder en gelukkiger worden. Waarin gezondheid niet wordt gezien als een afwezigheid van ziekte, maar als een toestand van volledig welbevinden. Van bruisende levenskwaliteit.

Mensen naar meer verbondenheid brengen waardoor we een tolerantere, vredige samenleving kunnen krijgen.

 

Vanuit deze overtuiging geven we impulsen aan het lichaam, brengen we mensen in beweging naar een vrijer leven, met een mengeling van lichtheid en verdieping in verbondenheid. 

 

                                                                                  

                   Annemiek Roelvink                                                  Walter Geubels

                   Werkwijze                                                              Werkwijze

                   Wie ben ik                                                              Wie ben ik

Lichaamswerk & Therapie
Begeleiding